Mina företagarkollegor och jag diskuterar ibland; hur ofta sätter sig en företagare ner och analyserar sin marknad och sin omvärld? Kanske behöver affärsidén och konceptet fräschas upp eller omprövas? Eller krävs en mer genomgripande översyn och strategisk planering? På ett enkelt, roligt och stimulerande sätt upprättar vi en marknads- och strategiplan, både för dig som företagare och för ditt personliga välbefinnande.

Ekonomi-, marknads- och strategiplanering

  • Du gör en nulägesanalys och framtidsprognos för dig själv och ditt företag.
  • Du analyserar dina interna och externa styrkor, svagheter, hot och möjligheter, kunder, konkurrenter, målgruppen, viktigaste arbetsområden och framtida läge kring ditt affärskoncept och varumärke. 
  • Dina övergripande ekonomiska och marknadsmässiga mål.
  • Dina aktiviteter, strategi och taktik genom en konkret planering i en handlingsplan.
  • Styrningen, uppföljningen, alternativa planer.

Vad passar dig bäst?

Vi träffas regelbundet under en period och jobbar fram en framtidsplan för dig som företagare och för ditt företag.

Vi ses två halvdagar eller en heldag vilket för många är fullt tillräckligt för att få igång en förändringsprocess.  

Eller du kanske hellre vill delta i en Workshop som arrangeras onsdag – söndag i Sverige, Frankrike, Italien, Skottland eller efter önskemål.

  • Dag 1 Resdag och introduktion
  • Dag 2 Företags- och företagaranalys
  • Dag 3 Fortsatt analys, erfarenhetsutbyte och genomförandestrategi
  • Dag 4 Avstämning individuellt eller i grupp efter önskemål.
  • Dag 5 Ev. slutavstämning och därefter hemresa (beroende på avgångstider)

För etablerade företagare, utan eller upp till max 100 anställda