För 25 år sedan startade jag eget företag, nu har det blivit mitt sätt att leva. Jag kombinerar företagandet med mitt övriga liv och mår förträffligt med det.

Att starta eget företag är att ställas inför nya möjligheter i livet. Du ska få utlopp för dina kreativa tankar och din inre drivkraft samtidigt som du tar vara på och utvecklar dina professionella erfarenheter. Jag vill hjälpa dig att nå dit - till att kombinera arbetslivskvalitet med livskvalitet.

Som företagare ställs du inför en mängd frågor, dessa diskuterar vi tillsammans antingen individuellt eller i grupp. Min filosofi är att väva ihop teorin med det egna arbetet i företaget så att du får en praktiskt fungerande affärsplan i din hand, som också ska vara ett ständigt levande dokument

Rådgivning - Starta Eget

Rådgivande samtal för dig som går i starta eget tankar:

 • Syftet är att klargöra hållbarheten i din affärsidé/affärskoncept – nuläget.
 • Målet är att du ska få fram ett underlag inför ditt beslut att gå vidare eller avbryta/tänka om.
 • Vi gör detta under ett individuella möten och samtal.

Kursutbud – Starta Eget

Intensivkurs

Under två  till fyra intensiva dagar tar vi upp allt väsentligt du bör tänka på och planera för om du vill komma igång snabbt eller har begränsat med tid.

 • Dag 1-2 Affärsidé, affärskoncept, marknadsföring och försäljning
 • Dag 2-4 Ekonomi, administration och allt praktiskt

Starta Eget under 5 dagar

Du får en värdefull fördjupning under en vecka eller två halva veckor.

 • Dag 1 Affärsidé och affärskoncept
 • Dag 2 Marknadsföring och försäljning
 • Dag 3 Ekonomi och budgetar, finansiering m.m.
 • Dag 4 Bokföringen, administrationen och allt praktiskt
 • Dag 5 Din strategiska planering

Starta Eget under 10 dagar

Här får du ännu mera tid till eftertanke och hinner konkretisera ditt affärskonceptet och upprätta en affärs- och strategiplan som ska ligga till grund för beslutet att starta näringsverksamhet. Utifrån detta samt genom det egna och andras nätverk som finns inom kommunens näringsliv kan du ta naturliga kontakter som ska gynna och utveckla det egna affärskonceptet och företagandet i framtiden. Upplägget är varvat med eget arbete vilket ger dig möjligheten att arbeta med din affärsplan och ta värdefulla kontakter under cirka en månads tid.

 • Dag 1 Affärsidé och affärskoncept
 • Dag 2 Du som nyföretagare – företagarrollen – personliga förutsättningar
 • Dag 3 Min marknad, mina kunder, marknadsplanen, försäljningen och säljsamtalet
 • Dag 4 Ekonomi, resultat och balans, budgetarbete, bokföring, finansiering m.m.
 • Dag 5 Ekonomi fortsättning
 • Dag 6 Ekonomi fortsättning
 • Dag 7 IT – datorn i verksamheten
 • Dag 8 Juridiken, jag och min familj
 • Dag 9 Försäkringsskyddet, lagar, avtal, tillstånd m.m.
 • Dag 10 Styrka och svagheter, färdigställd affärs- och strategiplan